Bedankt dat u er was!

Op 29 september hebben we tijdens een mini-symposium stilgestaan bij voor Dorcas belangrijke thema's Veerkracht en Ondernemerschap. Tevens hebben we tijdens het symposium afscheid genomen van Leo Visser als algemeen directeur van Dorcas. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de bijdrage van de sprekers Minella en Jaap-Jan, een reflectie van Leo en Agnes op de thema's en foto's van het symposium.

Bijdragen van sprekers Minella en Jaap-Jan

Minella van Bergeijk over Veerkracht

Veerkracht is niet zo eenduidig als wij denken. Veerkracht lijkt op een trapezeartiest, die durft te springen terwijl het risico dat het misgaat hoog is. Die geleerd heeft van vallen én opstaan. Veerkracht is doorgaan, terwijl je situatie eng en gevaarlijk is. Voor wie angst, pijn en kwetsbaarheid ervaren heeft, is veerkracht eigenlijk geen compliment. Het is eerder een verhulling van die pijn. Zoals  bijvoorbeeld bij migranten op de Balkan, of bij vrouwen die een oorlog hebben meegemaakt.

Hoe kan veerkracht hersteld worden -holistisch, met aandacht voor lichaam, ziel en geest, zoals God het bedoeld heeft? Dat vraagt om een diepe verbinding met mensen. Hen in de ogen kijken, weten waar ze vandaan komen en wat ze meemaakten. En vanwaar ze moesten springen, en waarom en waar naar toe.  Of waarom ze steeds vallen. Dat vraagt ook om onze inzet voor herstel en recht waar dingen kapot en verloren zijn gegaan.

 

Jaap-Jan Verboom over Ondernemerschap

Met Truvalu is het gelukt om opkomende MKB-ondernemingen, geworteld in hun eigen omgeving, te laten groeien. Iedere geïnvesteerde euro levert jaarlijks 5 euro aan lokale inkomsten of salarissen op.  Maar hoe stop je geld in een goede business case met sociale impact?

Het beste is om zélf een onderneming te zijn. Een onderneming die risico’s neemt en draagt. Dat geeft gelijkwaardigheid. Hoog risico betekent echter geen hoog rendement. Het gaat steeds om verstandig opereren en vertrouwen. Ondernemen betekent tegenslagen kunnen incasseren en toch niet opgeven. Zoals bijvoorbeeld bij een fruitverwerkingsbedrijf in Kenia, dat ondanks de negatieve impact van corona niet heeft opgegeven.

Waar zit het verschil tussen organisaties zoals Truvalu en Dorcas?  Voor de eerste is geld een ‘asset’ voor de tweede is het een ‘consumable’.  Non-profitorganisaties als Dorcas kunnen beter niet zelf gaan ondernemen. Maar juist in samenwerking met anderen kan meer bereikt worden. Denk aan werken met boeren in conflictgebieden, of met kansarme jongeren die door training en begeleiding werk kunnen vinden bij een groeiende onderneming.

 

Leo en Agnes over Veerkracht en Ondernemerschap

Leo Visser

‘De laatste bijna 20 jaar van mijn werkzame leven heb ik binnen hulporganisaties doorgebracht. Ik was aanvankelijk verbaasd over de wereld waarin ik terechtkwam. Aan de ene kant is deze wereld niet anders dan die van het bedrijfsleven, maar aan de andere kant heeft dit ook zoveel meer bij me losgemaakt.

Ik werd geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid van het menselijk bestaan door ontmoetingen met mensen die aan het worstelen waren om te overleven in heftige crisissituaties. Dat liet en laat mij niet onberoerd. Juist in die ontmoetingen ontdekte ik dat veerkracht en ondernemerschap van grote waarde zijn.'

 

 

 

Agnes Kroese

'We hebben ook de moed om de dingen anders te doen. Veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten zorgen er soms voor dat de aanpak verandert. Denk aan de Dorcas Voedselactie in de nieuwe opzet: voor sommigen is het even wennen geweest, maar door veerkrachtig en ondernemend te zijn kon er juist in crisistijd naar nieuwe wegen worden gezocht om toch ons werk te blijven doen.

Dat vind ik zo mooi aan Dorcas. Vanuit onze christelijke identiteit voelen we ons gemotiveerd – gaan we ervoor, durven we risico’s te nemen en tonen we ondernemerschap. Dit vereist wel dat we als medewerkers en vrijwilligers over voldoende veerkracht en flexibiliteit beschikken om telkens opnieuw het hoofd te bieden aan veranderende omstandigheden. Aandacht voor elkaar is hierbij onmisbaar.'

 

 

 

Wij kijken terug op een mooi evenement!

Meer weten over Dorcas en ons werk?

For those in need!

Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.