Blue Bucket Campaign Shqipëria

Fushata “Kovat Blu” filloi në Shqipëri si një iniciativë për mobilizimin e komuniteteve lokale në mbështetje të të moshuarve që jetojnë në varfëri. Bluja është ngjyra e Dorkasit ndërsa kova një send i dobishëm për marrësit. Objektivi kryesor i kësaj fushate është dhurimi i sa më shumë kovave blu me ushqime  dhe ne e bëjmë këtë duke grumbulluar artikuj ushqimorë ose para, të cilat përdoren për të blerë ushqime. Ne gjithashtu synojmë të rrisim ndërgjegjësimin dhe të informojmë komunitetet lokale mbi kushtet jetësore dhe sfidat me të cilat përballet mosha e tretë. Dorkasi informon, rrit ndërgjegjësimin dhe u kërkon njerëzve, komuniteteve institucioneve apo bizneseve të kujdesen për ata që nuk kujdesen dot për veten.

Dorkas Albania ka ambicjen të krijojë një kulturë empatie për të tjerët në Shqipëri dhe të ndikojë në krijimin, fuqizimin dhe qëndrueshmërinë e rrejtave të sigurisë. Ja pse ne ftojmë individët, aktorët lokalë, bizneset lokale apo dhurues të tjerë (nga jashtë) të mbështesin fushatën “Kovat Blu” dhe të mbështesin të moshuarit që jetojnë në varfëri.

Donate

KOVA
me ushqime u shpërndanë në vitin 2022.

PARTNERË
u përfshinë në fushatë.

STUDENTË
hollandezë udhëtuan në Shqipëri për të mbështetur fushatën dhe ishin pjesë e shpërndarjes së kovave.

Çfarë është në një kovë?

 • Makarona – 2 pako
 • Oriz – 1 pako
 • Vaj – 1 shishe
 • Sheqer – 1 kg
 • Miell – 1 kg
 • Salcë domateje – 1 shishe
 • Kafe turke – 1 pako
 • Detergjent për rroba – 1 pako
 • Sallam – 1 kg
 • Djathë – 1 kg
 • Biskota – 1 pako

Partnerët

Partnerët më të rëndësishëm të fushatës janë shkollat, bizneset lokale, institucionet lokale, kishat dhe OJF të ndryshme. Këta aktorë organizohen mes tyre për të mbledhur artikujt ushqimore ose lekët për fushatën. Disa nga aktorët lujnë rol në mbushjen dhe shpërndarjen e kovave tek të moshuarit.  Kjo është pjesa më e bukur e fushatës, sepse dhuruesit kanë mundësinë të kalojnë kohë me të moshuarit, të shikojnë nga afër kushtet në të cilat ata jetojnë dhe të kuptojnë rëndësinë e fushatës. Kjo është gjithashtu dhe pjesa e preferuar e të moshuarve, sepse atyre u pëlqen shoqëria dhe vizitat.

Disa institucione dhe OJF janë përfshirë në rritjen e ndërgjegjësimit për fushatën. Media lokale dhe kombëtare ka qenë një partner i rëndësishëm në shpërndarjen e lajmeve dhe informimin e njerëzve se çfarë mund të bëjnë apo çfarë mund të dhurojnë.

Ndikimi

Ne filluam fushatën “Kovat Blu” gjatë pandemisë dhe nuk prisnim që të kishte sukses të madh, por u surprizuam pozitivisht nga rezultatet e fushatës. Dorkas Shqipëri u njoh më mirë në zonën ku punon dhe njerëzit filluan ta identifikojnë organizatën me Kovat Blu. Ne kemi pasur mundësinë të informojmë një numër të gjerë njerëzish për realitetin e kushteve të jetesës të të moshuarve në Shqipëri si dhe të mobilizojmë mbështetje për ta. Fushata ka qenë gjithashtu një katalizator i rëndësishëm në përpjekjet tona për ngritjen e rrjetave komunitare të sigurisë.

Contact Dorcas Shqipëria

Address

Rr. “TELI SAMSURI”, Nd. 18, 7001
Korçë, Albania

Phone number
Tel.: +355 (0) 82 242115

Email address
office@albania.dorcas.org